ค้นหาแพทย์
ตารางออกตรวจแพทย์เฉพาะทาง
ตารางให้บริการผู้ป่วยนอก
ตรวจสุขภาพประจำปี
ผ่าตัดผ่านกล้อง (MIS)
หน่วยสลายนิ่วไต
อนุรักษ์พลังงาน
บริจาคสนับสนุน
นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ

นิ่วเกิดจากผลึกและสิ่งแปลกปลอมที่มีการตกตะกอนเป็นก้อน ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ

การผ่าตัดนิ่วในถุงนํ้าดีด้วยกล้องวีดีทัศน์

การผ่าตัดโดยวิธี laparoscopy เป็นวิธีการใหม่ ซึ่งต้องอาศัยเครื่องมือพิเศษ ศัลยแพทย์จะต้องได้รับการฝึกอบรมมาเฉพาะอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า แต่มีข้อดีที่ทำโดยเจาะรูหน้าท้อง

ข้อเข่าเสื่อม...รักษาได้ไม่ยาก

โรคข้อเสื่อมมีความสัมพันธ์อย่างมากกับอายุ โดยทั่วไปจะพบมากในช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไปและพบสูงถึงร้อยละ 60 ในกลุ่มที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

อนุรักษ์พลังงาน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อได้รับเกียรติจากอาจารย์เอกฉัตร เพ็งจันทร์ และอาจารย์เจิม ตรงนิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน

รายนามผู้บริจาค

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยจำนวนมาก ทั้งในอำเภอท่าบ่อและอำเภอใกล้เคียง

ITA 67 ไตรมาส 1

ITA