ตรวจสุขภาพประจำปี
ตรวจสุขภาพประจำปี

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อเปิดให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ท่านที่ต้องการตรวจสุขภาพสามารถมารับบริการได้

ตั้งแต่เวลา 07:00 - 15:00 น. ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
border=0

ทำไมถึงต้องตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี

เพื่อเป็นการประเมินภาวะของสุขภาพ เพื่อค้นหาความเสี่ยงในการเกิดโรค ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนเพื่อป้องกันการเกิดโรคซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตัว เช่น การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การป้องกันในด้านอื่นๆ เช่น การรับวัคซีน การตรวจสุขภาพ หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นเราจะสามารถพบได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เพื่อทำการวางแผนในการรักษา และป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเป็นการวางแผนในการป้องกันโรคสำหรับครอบครัวและคนใกล้ชิด

โปรแกรมวีไอพี (V.I.P. Package)

เหมาะสำหรับวัยทำงานอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง เช่น ปวดท้องบ่อยโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือผู้ที่กำลังจะก้าวสู่วัยทองเพื่อเป็นการค้นหาสาเหตุของความเจ็บป่วยและค้นหาโรคร้ายที่ยังไม่ปรากฎอาการก่อนจะถึงขั้นร้ายแรงจนรักษาได้ยาก

border=0
border=0
border=0

ขั้นตอนการตรวจ

 1. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต คำนวณดัชนีมวลกาย  
 2. ตรวจและสรุปผลโดยแพทย์ (120 บาท)

 3. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (100 บาท)

 4. ตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิและเม็ดเลือดแดง (135 บาท)

 5. ตรวจน้ำตาลในเลือด (50 บาท)

 6. ตรวจกรุ๊ปเลือด   (40 บาท)

 7. ตรวจความเข้มข้นของเลือดและลักษณะเม็ดเลือด (130 บาท)

 8. ตรวจการทำงานของไต (110 บาท)

 9. ตรวจการทำงานของตับ และมะเร็งตับชุดใหญ่ (430 บาท)

 10. ตรวจไขมันในเส้นเลือดชุดใหญ่ (370 บาท)

 11. ตรวจโรคเก๊าท์ (60 บาท)

 12. ตรวจหาแคลเซี่ยมในเลือด   (65 บาท)

 13. ตรวจหาเชื้อและภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบบี (360 บาท)

 14. ตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบC (Anti HCV) (300 บาท)       

 15. เอกซเรย์ปอด (220 บาท)

 16. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  (300 บาท)

 17. ตรวจอัลตร้าซาวด์ ช่องท้อง  (1500 บาท)
 18. เกลือแร่ในเลือด (Electrolyte) 170 บาท
 19. สมุดบันทึกผลตรวจสุขภาพด้วยคอมพิวเตอร์        

  ราคาโปรแกรม   4,460 บาท

  สุภาพบุรุษ เพิ่มการตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก 400 บาท รวม 4,860 บาท            

  สุภาพสตรี   เพิ่มการตรวจหามะเร็งปากมดลูก 500 บาท รวม 4,960 บาท

 

 

โปรแกรมมาตรฐาน (Standard Package)

เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจในการรักษา สุขภาพ เป็นการตรวจหาความผิดปกติก่อนที่โรคร้ายจะลุกลามจนถึงระยะอันตราย เพื่อประโยชน์ในการรักษาที่ได้ผลดี

border=0
border=0
border=0

ขั้นตอนการตรวจ

     1. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต คำนวณดัชนีมวลกาย  

     2. ตรวจและสรุปผลโดยแพทย์ (120 บาท)

     3. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (100 บาท)

     4. ตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิและเม็ดเลือดแดง (135 บาท)

     5. ตรวจน้ำตาลในเลือด (50 บาท)

     6. ตรวจกรุ๊ปเลือด   (40 บาท)

     7. ตรวจความเข้มข้นของเลือดและลักษณะเม็ดเลือด (130 บาท)

     8. ตรวจการทำงานของไต (110 บาท)

     9. ตรวจการทำงานของตับ และมะเร็งตับ (180 บาท)

     10.ตรวจไขมันในเส้นเลือด (160 บาท)

     11.ตรวจโรคเก๊าท์   (60 บาท)

     12.เอกซเรย์ปอด   (220 บาท)

     13. เกลือแร่ในเลือด (Electrolyte) 170 บาท

     14.สมุดบันทึกผลตรวจสุขภาพด้วยคอมพิวเตอร์                          

                   ราคาโปรแกรม   1,475 บาท

     

      สำหรับสุภาพสตรี

               เพิ่มการตรวจหามะเร็งปากมดลูก 500 บาท  รวมเป็น 1,975 บาท

      โปรแกรมมาตรฐาน นี้เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจในการรักษาสุขภาพ เป็นการตรวจหาความผิดปกติ

      ก่อนที่โรคร้ายจะลุกลามจนถึงระยะอันตราย เพื่อประโยชน์ในการรักษาที่ได้ผลดี

  

รายการตรวจที่สามารถเพิ่มได้ (Special Package)    

     1. การทำงานของต่อมไธรอยด์ (FT3, FT4,TSH) 720 บาท

     2. ตรวจพันธุกรรมภาวะโลหิตจางทาลัสซีเมีย (Hb typing) 340 บาท

     3. ไวรัสเอชไอวี (HIV) 160 บาท

     4. เชื้อกามโรค (VDRL) 60 บาท

     5. ข้อรูมาตอยด์ (Rheumatoid Factor) 85 บาท

     6. มะเร็งรังไข่ (CA 125) 650 บาท

     7.เอกซเรย์ไต (Plain KUB) 220 บาท

     8.ตรวจปัสสาวะหาการตั้งครรภ์ (UPT) 100 บาท

     9.เอกซเรย์เต้านม (Mammogram) + อัลตร้าซาวด์เต้านม 3,000 บาท

     10.การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร 5,000 บาท

     11.ตรวจค้นหาความเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูกและตรวจหาเชื้อไวรัส HPV 1,900 บาท

     12.ตรวจค้นหาความเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูก 900 บาท

     13.ตรวจมวลกระดูกทั้งร่างกาย 3,100 บาท 

 

    Download   แผ่นพับ Package ตรวจสุขภาพ 

 

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพประจำปี

 1. งดอาหารและเครื่องดื่ม ประมาณ 10-12 ชั่วโมง ก่อนเจาะเลือด และเก็บอุจจาระตอนเช้าของวันที่มาตรวจ โดยเก็บมาจากบ้าน หรือมาเก็บที่โรงพยาบาลก็ได้
 2. มารับการตรวจได้ที่ห้องตรวจสุขภาพ ในเวลา 07.00 - 10.30 น. หลังจากได้รับการตรวจไปแล้วถ้าท่านไม่รอฟังผล ทางโรงพยาบาลจะแจ้งผลการตรวจให้ทราบ ประมาณ 2-3 สัปดาห์ โดยจะส่งผลตรวจไปทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ ถ้าต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-4243-1015 ต่อ 1262 , 1371 / 08-2742-5025
 3. ข้าราชการทั่วไปและข้าราชการบำนาญ สำรองจ่ายตามโปรแกรม นำใบเสร็จไปเบิกคืนตามสิทธิ ไม่สามารถใช้สิทธิสวัสดิการกรมบัญชีกลางได้

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา และรายการตรวจทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า