หน่วยสลายนิ่วไต
หน่วยสลายนิ่วไต
border=0
border=0
ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
ห้องสลายนิ่วไต 1 ห้อง พร้อมเครื่องสลายนิ่วที่ทันสมัย
 
การบริการ
การสลายนิ่วไต เป็นวิธีหนึ่งในการรักษาโรคนิ่วไตโดยไม่ต้องผ่าตัด ด้วยการใช้คลื่นกระแทกส่งผ่านน้ำ เหมาะสำหรับนิ่วขนาดเล็ก ซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ใช้เครื่องระบบ Electromagnetic มีประสิทธิภาพสูงและทันสมัยที่สุด เป็น 1 ใน 7 เครื่องของประเทศไทย และ 1 ใน 2 เครื่องของภาคอีสาน
อัตราค่าบริการ
ตามระเบียบหลักประกันสุขภาพ ถ้าเป็นบัตรทองนอกเขตต้องมีใบส่งตัว ข้าราชการใช้สิทธิสวัสดิการกรมบัญชีกลางได้
 
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม
สอบถามรายละเอียด หรือนัดหมายที่หมายเลข 0-4243-1015 ต่อ 1317