ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี
ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี
เปิดบริการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
 
การบริการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อเป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งแรกของประเทศไทยที่ให้บริการผ่าตัดนิ่วถุงน้ำดีด้วยกล้องวิดีทัศน์ ซึ่งเป็นการผ่าตัดที่ทันสมัยมีคุณภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ทำการผ่าตัดไปแล้วกว่า 10,000 ราย ปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นศูนย์การผ่าตัดนิ่วถุงน้ำดีด้วยกล้องวีดิทัศน์ของภาคอีสานตอนบน โดยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ ความชำนาญอย่างมืออาชีพ สามารถให้บริการได้ทุกวันโดยไม่ต้องรอคิว หลังผ่าตัดสามารถกลับบ้านได้ภายใน 2 -3 วัน