ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
border=0
border=0

เป็นจุดรับรองแขกพิเศษหรือผู้มีอุปการคุณ ของโรงพยาบาล ที่มาติดต่อราชการ มาตรวจโรค และเป็น Call Center สำหรับให้คำปรึกษา รับข้อเสนอแนะ จากผู้รับบริการ รวมทั้งเป็นหน่วยรับบริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และกิจการอื่นๆ ของโรงพยาบาล

 

ติดต่อสอบถาม

สอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4243-1015  ต่อ 1225, 1277 และ  08-9714-5981