ศูนย์เปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพก
ศูนย์เปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพก
border=0
border=0
ให้บริการผ่าตัดเปลี่ยน ข้อเข่า ข้อสะโพก คิวผ่าตัดเร็วประมาณ 1-2 สัปดาห์ โดยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ผู้เชี่ยวชาญ 
 
ติดต่อ : ห้องตรวจศัลยกรรมออโธปิดิกส์
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-4243-1015 ต่อ 1295