ห้องพิเศษ
ห้องพิเศษ

 

 

ห้องพิเศษ : ออกแบบมา โดยมุ่งเน้นถึงความสุขสบายของผู้ป่วยและญาติ ได้จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้อำนวยความสะดวก อย่างครบครัน พร้อมให้เข้าพักด้วยความประทับใจ 

 

 

 อาคารโรงสีบุญสนอง บริษัท ฮาตาริ ประชาร่วมใจ (VIP) : เป็นอาคารผู้ป่วยพักในโรงพยาบาล ตกแต่งภายในแบบอีสานโมเดิร์น ลักษณะคล้ายรีสอร์ท เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย สวยงามและทันสมัย พร้อม Internet ฟรีในห้องพัก ราคา 1,200 บาท และ 2,000 บาท/คืน

 

 

อาคารพุทธบารมี พระสุก พระเสริม พระใส สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) (Super VIP) : เป็นอาคารผู้ป่วยพักในโรงพยาบาล ตกแต่งภายในแบบยูโรเปี้ยนคันทรี่ (European Country Style)

จุดเด่นของอาคารหลังใหม่นี้ ห้องพักถูกออกแบบให้มีความหลากหลายมากขึ้น ลักษณะเหมือนบูทีครีสอร์ท (Boutique Resort) การตกแต่งภายในห้องแต่ละห้องไม่ซ้ำแบบกัน ซึ่งมีให้เลือกถึง 3 รูปแบบ

ทั้งนี้ยังคงความสะดวกสบาย สวยงามและทันสมัย พร้อม Internet และ Wi-Fi ฟรีในห้องพัก ราคา 1,500 บาท และ 2,000 บาท/คืน

  

  อาคารหลวงพ่อจันมี อนาลโย (5 ชั้น) : ตกแต่งสไตล์สมัยใหม่ เพื่อความสะดวก สวยงาม เหมาะแก่การนอนรักษาตัวและฟื้นฟูร่างกาย ราคา 1,500 บาท/คืน