ข่าวดี!! สำหรับผู้มีประกันชีวิต
ข่าวดี!! สำหรับผู้มีประกันชีวิต

บริษัทประกันชีวิตมี 14 บริษัท

นอนโรงพยาบาลไม่ต้องสำรองจ่าย (ตามกรมธรรม์)

อย่าลืม ยื่นบัตรประกันชีวิต ให้พยาบาลประจำตึก ภายใน 24 ชั่วโมงแรกที่เข้านอน