การผ่าตัดไทรอยด์
การผ่าตัดไทรอยด์
 
การผ่าตัดไทรอยด์ด้วยกล้องวีดิทัศน์ ENDOSCOPIC THYROIDECTOMY
 

เป็นทางเลือกใหม่ของการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ ในรายที่มีเนื้องอกถุงน้ำ ต่อไทรอยด์อักเสบ หรือ มะเร็ง เมือแพทย์พิจารณาสมควรรักษาด้วยการผ่าตัด โดยปกติจะเป็นการผ่าตัดเปิดแผลบริเวณแนวกลางลำคอตรงตำแหน่งไทรอยด์ ซึ่งจะเกิดแผลยาว 7 – 10 เซนติเมตร หลังแผลหายส่วนใหญ่จะเห็นร่องรอยแผลผ่าตัด ทำให้ไม่สวยงาม

ปัจจุบันมีการใช้กล้องวีดิทัศน์ในการผ่าตัด โดยแผลผ่าตัดจะอยู่บริเวณรักแร้ ทำให้หลังผ่าตัดไม่เห็นแผลเป็น อย่างไรก็ตามการใช้กล้องวีดิทัศน์ในการผ่าตัดนี้จะต้องเป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น และได้รับการฝึกฝนมา จึงจะสามารถใช้วิธีนี้ได้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อมีศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถผ่าตัดด้วยวิธีนี้ได้