การผ่าตัดระบบกระดูกและข้อ
การผ่าตัดระบบกระดูกและข้อ
 
การผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยกล้องวีดิทัศน์ ENDOSCOPIC DISCECTOMY

 

เป็นการผ่าตัดด้วยกล้องวีดิทัศน์ ซึ่งใช้ได้ดีกับผู้ป่วยที่มีภาวะของโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท จากการนูนหรือฉีกปลิ้น หรือ โรคโพรงประสาทตีบแคบ จากความเสื่อมของกระดูกสันหลัง เป็นผลให้เส้นประสาทในโพรงประสาทถูกบีบรัด เกิดอาการปวดหลังบริเวณเอวร้าวลงไปที่ก้นกบ ขา น่อง หลังเท้า หรือนิ้วเท้า ร่วมกับอาการชา และอ่อนแรง

แพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยรักษาด้วยวิธีที่ไม่ผ่าตัดก่อน เช่น การพักใช้ร่างกายส่วนหลัง เช่น การยกของหนัก, ก้มๆเงยๆ กายกาพ การออกกำลังกายและบริหารหลังร่วมกับยาแก้ปวด หากอาหารมาดีขึ้น แพทย์จะพิจารณาถึงการผ่าตัด อย่างไรก็ตามการใช้กล้องวีดิทัศน์ในการผ่าตัดนี้จะต้องเป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น และได้รับการฝึกฝนมา จึงจะสามารถใช้วิธีนี้ได้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อมีศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถผ่าตัดด้วยวิธีนี้ได้

 
การผ่าตัดกระดูกข้อ และเส้นเอ็น (เวชศาสตร์กีฬา) SPORTS MEDICINE
 

บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทีมีปัญหาระบบเอ็นและข้อกรณีที่มีการบาดเจ็บจาการเล่นกีฬา การลื่นล้มหรือการกระแทก สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง ไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ โดยศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์ หนึ่งเดียวในภาคอีสานตอนบน

ผู้ที่จะตรวจควรได้พบแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยง และรับทราบการเตรียมตัวที่ถูกต้อง โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว ได้รับยาต่อเนื่อง เช่น ยาฆ่าเชื้อ ยารักษาโรคหัวใจ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องตรวจโรคศัลยกรรม โทร 0 4243 1015 ต่อ 1295 วันและเวลาราชการ