ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

อ่านต่อ
ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

          โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่านต่อ
ร่วมประชุมวิชาการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช “คนบันดาลงาน ยุพราชบันดาลใจ” ครั้งที่ 24

         วันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2565 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ พร้อมด้วย คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาท่าบ่อ ร่วมประชุมวิชาการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช “คนบันดาลงาน ยุพราชบันดาลใจ” ครั้งที่ 24 ประจำปี2565 จังหวัดน่าน

อ่านต่อ
นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

         31 ตุลาคม 2565 นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย โดยมี แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลให้การต้อนรับในครั้งนี้

อ่านต่อ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือการขับเคลื่อนพัฒนากลไกด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อชายแดน

          โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือการขับเคลื่อนพัฒนากลไกด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อชายแดน

อ่านต่อ
รับรางวัล “SMART LAB & X-RAY AWARD” ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ประจำปีงบประมาณ 2565

     พญ.ฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ พร้อมด้วย นายสุรเชษฐ์ กิ่งสีดา หัวหน้าฝ่ายกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และนางพรภิมล ปัดสาแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา เข้ารับรางวัล “SMART LAB & X-RAY AWARD” ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน

          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน เป็นเงินจำนวน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

อ่านต่อ
ลูกหลาน องคาย มายวัน บริจาคเงินสมทบทุน สร้างห้องพิเศษ

    ลูกหลาน องคาย มายวัน บริจาคเงินสมทบทุน สร้างห้องพิเศษตึก 10 ชั้น จำนวน 800,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

อ่านต่อ
กลุ่มบริษัทในเครือ นำวิวัฒน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริจาค เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยไฮโดเจน เพอร์ออกไซด์

          กลุ่มบริษัทในเครือ นำวิวัฒน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริจาค เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยไฮโดเจน เพอร์ออกไซด์ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 2,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

อ่านต่อ
ผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

          วันที่ 18 มกราคม 2565 ครบรอบวันก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ 43 ปี เมื่อเวลา 07.00 น. แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ, คณะแพทย์, พยาบาล, เจ้าหน้าที่, คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาท่าบ่อ, ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายภัตตราหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป

อ่านต่อ