ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมรับเกียรติบัตรชื่นชม "พชอ.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 8 ประจำปี 2565"

          แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ นายสถิต พูลเพิ่ม สาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับเกียรติบัตรชื่นชม "พชอ.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 8 ประจำปี 2565"

อ่านต่อ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อรับประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธาณสุข คปสอ.ท่าบ่อ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566

         โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อรับประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธาณสุข คปสอ.ท่าบ่อ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566

อ่านต่อ
รับรางวัลผลงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plane) สาขาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ปีงบประมาณ 2566 และรางวัลผ่านการประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS)

           แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้เข้ารับรางวัลผลงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plane) สาขาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ปีงบประมาณ 2566 และรางวัลผ่านการประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS)

อ่านต่อ
ประกาศผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งใ้หดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ
อ่านต่อ
ประกาศผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งใ้หดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ
อ่านต่อ
ประชุมวิชาการ ผ่าตัดมะเร็งตับและท่อน้ำดี

ประชุมวิชาการ ผ่าตัดมะเร็งตับและท่อน้ำดี

อ่านต่อ
งานแถลงข่าวโครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติ กระดูกสันหลัง แบบส่องกล้อง

งานแถลงข่าวโครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติ กระดูกสันหลัง แบบส่องกล้อง

อ่านต่อ