ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมต้อนรับคณะแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลไซมังกอน แขวงอุดมไซสปปล. ซึ่งจะ เข้าฝึกปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วย ในหอผู้ป่วย ไอซียู โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

          พญ.สุวลัย จันทร์ภิวัฒน์ รองผู้อำนวยการด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ นพ.คมกฤษณ์ เทียมกลาง หัวหน้างานดูแลผู้ป่วยแบบประคับประครอง นางบุญช่วย เคหฐาน รองผุ้อำนวยการด้านการพยาบาล และคณะ ร่วมต้อนรับคณะแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลไซมังกอน แขวงอุดมไซสปปล. ซึ่งจะ เข้าฝึกปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วย ในหอผู้ป่วย ไอซียู

อ่านต่อ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ผ่านการรับรองมาตราฐานสุขภาพอำเภอ อย่างเป็นทางการ DHSA+HA โดย สรพ.

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ผ่านการรับรองมาตราฐานสุขภาพอำเภอ อย่างเป็นทางการ DHSA+HA โดย สรพ.

อ่านต่อ
ขอเเสดงความยินดีกับ “นายแพทย์เฉลิมพล บุญมี” ศัลยเเพทย์เชี่ยวชาญ ประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อ. ท่าบ่อ จ. หนองคาย ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม The Best Oral Presentation Award
        “นายแพทย์เฉลิมพล บุญมี”
ศัลยเเพทย์เชี่ยวชาญ ประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อ. ท่าบ่อ จ. หนองคาย ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม The Best Oral Presentation Award จากการคัดเลือกผลงานวิจัยที่ได้เข้าร่วมกว่าสองร้อยวิจัย ในงานประชุม International Pancreatobilliary Meeting 2023 (IPBM2023)
อ่านต่อ
ซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุกลุ่มชน ประจำปี 2566

          วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรท่าบ่อ , งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าบ่อ , กู้ภัยร่วมใจท่าบ่อ , กู้ภัยประจักษ์ , กู้ภัย อบต.บ้านว่าน และกู้ภัย อบต.หนองนาง ได้ร่วมซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุกลุ่มชน ประจำปี 2566 โดยมี นพ.เทอดทูล นิ่มพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานศูนย์บัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉินในโรงพยาบาล มีการจัดสถานการณ์จำลองอุบัติเหตุรถชนกัน 3 คัน

อ่านต่อ
พิธีประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลคุณธรรม

พิธีประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลคุณธรรม

อ่านต่อ
โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงเฉลิมพระเกียรติ"ในหลวงรัชกาลที่10"

โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงเฉลิมพระเกียรติ"ในหลวงรัชกาลที่10"

อ่านต่อ
เข้าร่วมรับเกียรติบัตรชื่นชม "พชอ.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 8 ประจำปี 2565"

          แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ นายสถิต พูลเพิ่ม สาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับเกียรติบัตรชื่นชม "พชอ.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 8 ประจำปี 2565"

อ่านต่อ