ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
อ่านต่อ
งบทดลองในระบบ GFMIS เดือน กันยายน 2566

งบทดลองในระบบ GFMIS เดือน กันยายน 2566

อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับย้าย/รับโอน ข้าราชการในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับย้าย/รับโอน ข้าราชการในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
https://drive.google.com/file/d/1tFM97OYMvkBpRchlFv0WsDqZ7l1lDL1X/view?usp=sharing

อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

https://drive.google.com/file/d/19uaO3KZ5yCn7YXsViJoZNGgo1L28WPbo/view?usp=sharing

อ่านต่อ
งบทดลอง บัญชีเกณฑ์คงค้าง เดือน มกราคม 2567

งบทดลอง บัญชีเกณฑ์คงค้าง เดือน มกราคม 2567

อ่านต่อ
งบทดลองGFMIS เดือน มกราคม 2567

งบทดลองGFMIS เดือน มกราคม 2567

อ่านต่อ
ประกาศผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้น

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้น
แต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
จำนวน 53 ราย

รายละเอียด https://drive.google.com/file/d/15FCfkahBMdbqRJ_yRYYIQMSi5Q73ME6K/view?usp=sharing

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และแพทย์แผนไทยชำนาญการ

https://drive.google.com/file/d/13rEBiDjdR7FB6eB8UEeud_2JZ-IHeuyI/view?usp=sharing

อ่านต่อ
นพ. วรพจน์ วิจารณ์ หัวหน้า ศัลยกรรมกระดูก ( Ortho TCPH ) บรรยายเคสการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง
          อีกครั้งกับความภาคภูมิใจของหน่วย Ortho TCPH โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ที่ ทาง นพ. วรพจน์ วิจารณ์ หัวหน้า ศัลยกรรมกระดูก ( Ortho TCPH )
ได้รับโอกาสจากทาง Spine Society of Thailand ; SST ซึ่งเป็นสมาคมกระดูกสันหลังแห่งประเทศไทย บรรยายเคสการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องที่น่าสนใจ
อ่านต่อ
ครบรอบวันก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ 45 ปี
วันที่ 18 มกราคม 2567 ครบรอบวันก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ 45 ปี
เวลา 07.00 น. แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ, คณะแพทย์, พยาบาล, เจ้าหน้าที่, คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาท่าบ่อ, ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรและถวายภัตตราหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป ณ อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
อ่านต่อ