ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดต่อรับเงินประกันสัญญาคืน

ขอให้ติดต่อรับเงินประกันสัญญาคืนภายใน 30 วัน

https://drive.google.com/file/d/1TUEHWzN8kXTgmsSocBv9x9g1OXGJwmH0/view

 

 

อ่านต่อ
งบทดลองระบบ GFMIS เดือน เมษายน 2567

งบทดลองระบบ GFMIS เดือน เมษายน 2567

อ่านต่อ
ประกาศรับย้าย/รับโอน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
อ่านต่อ
งบทดลองในระบบ GL เดือน มีนาคม 2567

งบทดลองในระบบ GL เดือน มีนาคม 2567

https://drive.google.com/file/d/1WACSzMKnczCc0yNGHhccbE1dSXOdYWzu/view

 

อ่านต่อ
งบทดลองระบบ GFMIS เดือน มีนาคม 2567

งบทดลองระบบ GFMIS เดือน มีนาคม 2567

https://drive.google.com/file/d/11miIB1MyhfYHBOt6IE7U1ZGnPs-d5bSX/view

 

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
อ่านต่อ
งบทดลองในระบบ GFMIS เดือน กันยายน 2566

งบทดลองในระบบ GFMIS เดือน กันยายน 2566

อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับย้าย/รับโอน ข้าราชการในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับย้าย/รับโอน ข้าราชการในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
https://drive.google.com/file/d/1tFM97OYMvkBpRchlFv0WsDqZ7l1lDL1X/view?usp=sharing

อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

https://drive.google.com/file/d/19uaO3KZ5yCn7YXsViJoZNGgo1L28WPbo/view?usp=sharing

อ่านต่อ
งบทดลอง บัญชีเกณฑ์คงค้าง เดือน มกราคม 2567

งบทดลอง บัญชีเกณฑ์คงค้าง เดือน มกราคม 2567

อ่านต่อ