ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุ สามเณร

โครงการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุ สามเณร จังหวัดหนองคาย

อ่านต่อ
ออมขวัญ ปันสุข

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาท่าบ่อ และธนาคารออมสิน ร่วมจัดโครงการ "ออมขวัญ ปันสุข" 

อ่านต่อ
ผ้าป่าสามัคคี

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาท่าบ่อ ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุน กองทุนสงฆ์อาพาสและผู้ป่วยยากไร้

อ่านต่อ
BIKE FOR KING

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการปั่นรวมใจภักดิ์รักในหลวง “BIKE FOR KING” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเฉลิมพระชนมพรรษา ทรงพระชนมายุ 67 พรรษา

อ่านต่อ
ความร่วมมือด้านศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องวีดีทัศน์

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานความร่วมมือด้านศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องวีดีทัศน์ ระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย กับโรงพยาบาลเสดถาทิลาด สปป.ลาว 

อ่านต่อ
ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เข้าร่วมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

อ่านต่อ
สัปดาห์เภสัชกรรม

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค​โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ​ อำเภอท่าบ่อ​ จังหวัดหนองคาย​ โดย​ ภญ.พัชรินทร์​ พิมพ์พา​ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและเภสัชกร​ในกลุ่มงาน จัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม​2562​ "เภสัชกรอยู่ใกล้​ ใช้ยาปลอดภัย"

อ่านต่อ
วันต่อต้านยาเสพติดโลก

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย มอบเกียรติบัตรให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

อ่านต่อ
ISO ห้องปฎิบัติการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฎิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 

อ่านต่อ
รพ.แม่สะเรียง ศึกษาดูงาน

โรงพยาบาลแม่สะเรียง ศึกษาดูงานภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

อ่านต่อ