ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความร่วมมือด้านศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องวีดีทัศน์

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานความร่วมมือด้านศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องวีดีทัศน์ ระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย กับโรงพยาบาลเสดถาทิลาด สปป.ลาว 

อ่านต่อ
ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เข้าร่วมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

อ่านต่อ
สัปดาห์เภสัชกรรม

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค​โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ​ อำเภอท่าบ่อ​ จังหวัดหนองคาย​ โดย​ ภญ.พัชรินทร์​ พิมพ์พา​ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและเภสัชกร​ในกลุ่มงาน จัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม​2562​ "เภสัชกรอยู่ใกล้​ ใช้ยาปลอดภัย"

อ่านต่อ
วันต่อต้านยาเสพติดโลก

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย มอบเกียรติบัตรให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

อ่านต่อ
ISO ห้องปฎิบัติการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฎิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 

อ่านต่อ
รพ.แม่สะเรียง ศึกษาดูงาน

โรงพยาบาลแม่สะเรียง ศึกษาดูงานภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

อ่านต่อ
สสจ.ขอนแก่น ศึกษาดูงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเข้าศึกษาดูงานภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

อ่านต่อ
วันพยาบาลสากล

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล International Nurses Day 2019 (12 พฤษภาคม ของทุกปี) "ในสัปดาห์วันพยาบาลและการอนุรักษ์พลังงาน NURSE And ENERGY" ได้รับเกียรติจากนายแพทย์วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านต่อ
รพ.ชุมแพ ศึกษาดูงาน

นายแพทย์วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลชุมแพเข้าศึกษาดูงานภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

อ่านต่อ
Asian EUS 2019

นพ.เฉลิมพล บุญมี ศัลยแพทย์ของ รพร.ท่าบ่อเรา ได้ไปนำเสนอผลงานการวิจัย หัวข้อ Comparison of Fully Covered versus Partially Covered Metal Stent during EUS-Guided Biliary Drainage (EUS-BD) in patients with High Grade Malignant Biliary Obstruction (HGMBO)

อ่านต่อ