ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
TCPH RUN MINI-HALF MARATHON 2020

   นายนวน โทบุตร นายอำเภอท่าบ่อ ได้เป็นประธานในการจัดงานและแถลงข่าวกิจกรรม โครงการเดิน-วิ่ง TCPH RUN MINI-HALF MARATHON 2020 ครั้งที่ 2

อ่านต่อ
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

     บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยท่านประธานกรรมการบริหาร ดร.ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ พร้อมด้วย ท่านรองประธานฯ คุณละออ ตั้งคารวคุณ, คุณอาภาพรรณ แสงสีดา CSR Project Auditor, คุณวรพล อยู่สุข Lead Architect มอบเงินจำนวน 900,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

อ่านต่อ
แพทย์ชนบทดีเด่น

   นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานเปิดการประชุมวิชาการชมรมแพทย์ชนบทประจำปี 2563 ระบบสาธารณสุขไทย ยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลง พร้อมมอบรางวัล “แพทย์ชนบทดีเด่น กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกสร พ.ศ. 2562”

อ่านต่อ
งานต้อหินโลก

   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เปิดโครงการงานสัปดาห์ต้อหินโลก และการประชุมวิชาการ “เด็กไทยสายตาดี” งานต้อหินโลก ปี 2563

อ่านต่อ
ตรวจเยี่ยม รพร.ท่าบ่อ

   นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

อ่านต่อ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ

   นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาพัฒนาการเด็ก เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี มอบเกียรติบัตร ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

อ่านต่อ
ศึกษาดูงาน

   นายแพทย์เจนวิทย์ เวชกามา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาเลิงนกทา ศึกษาดูงานภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ 

อ่านต่อ
รับบริจาคโลหิต

   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อ และคณะกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ออกหน่อยบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อ

อ่านต่อ
คลินิกนอกเวลา เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อ่านต่อ
ตารางทันตแพทย์ตรวจรักษา (คลินิกนอกเวลาราชการ)

   คลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ

อ่านต่อ