ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณภาพบริการการพยาบาลในโรงพยาบาล

คุณบัวแก้ว ศรีจันทร์ทอง หัวหน้างานกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลหนองคาย ประธาน QA (Quality Assurance) ทางการพยาบาล ของจังหวัดหนองคาย ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนิเทศติดตามงานพัฒนาคุณภาพบริการการพยาบาลในโรงพยาบาล

อ่านต่อ
แถลงข่าวโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ

นาย ศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วย พันตำรวจโทก้องภพ สีหาชัย รองผู้กำกับการ(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรท่าบ่อ นายแพทย์วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จัดงานแถลงข่าวโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อ่านต่อ
สสจ.มหาสารคาม ศึกษาดูงาน

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ และการบริหารจัดการลูกหนี้ภายในโรงพยาบาล

อ่านต่อ
JCI

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับการต่ออายุการรับรองอย่างเป็นทางการ สำหรับมาตรฐานระดับโลก Joint Commission International (JCI)

อ่านต่อ
รพ.ชุมแพ ศึกษาดูงาน

วันจันทร์ ที่11 มีนาคม 2562 นายแพทย์วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ พร้อมด้วยหน้างานฝ่าย/หัวหน้างาน ต้อนรับแพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ

อ่านต่อ
โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ได้เสด็จขึ้นครองราชย์เป็น

พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นการเทิดพระเกียรติรวมทั้งเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณขององค์ท่านสู่ประชาชนทั่วไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ  จึงร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาท่าบ่อ  มีกำหนดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ คือ โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร “TCPH RUN 2019 SUPER   MINI-HALF MARATHON IN HONOR OF THE KING”

อ่านต่อ
ครม.สัญจร

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนจังหวัดหนองคาย จัดนิทรรศการผลงานของโรงพยาบาล แสดงต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 9/2561

อ่านต่อ
เยี่ยมชม รพ.บอลิคำไซ สปป.ลาว

วันที่ 7 ธ.ค. 2561 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อนำโดย นพ.วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นพ.ตวงปราชญ์ ศรีกุลวงศ์ หัวหน้าหน่วยศัลยกรรม นพ.อภิวิชญ์ กุดแถลง หัวหน้าแผนกรังสีวิทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในหน่วยห้องผ่าตัด ผู้ป่วยใน วิสัญญีวิทยาและแผนกผู้ป่วยนอก ได้เดินทางไปเยี่ยม โรงพยาบาลบอลิคำไซ สปป.ลาว

อ่านต่อ
สัมมนาเครือข่ายคุ้มครองสิทธิ ประจำปี 2562

วันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561 นายแพทย์ ปิยะสกล  สกลสัตยาทร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประทานในพิธีเปิดงานสัมมนาเครือข่ายคุ้มครองสิทธิ ประจำปี  2562 (Consumer Protection Network)

อ่านต่อ