ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อรับประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธาณสุข คปสอ.ท่าบ่อ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566

         โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อรับประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธาณสุข คปสอ.ท่าบ่อ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566

อ่านต่อ
รับรางวัลผลงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plane) สาขาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ปีงบประมาณ 2566 และรางวัลผ่านการประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS)

           แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้เข้ารับรางวัลผลงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plane) สาขาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ปีงบประมาณ 2566 และรางวัลผ่านการประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS)

อ่านต่อ
ประกาศผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งใ้หดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ
อ่านต่อ
ประกาศผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งใ้หดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ
อ่านต่อ
ประชุมวิชาการ ผ่าตัดมะเร็งตับและท่อน้ำดี

ประชุมวิชาการ ผ่าตัดมะเร็งตับและท่อน้ำดี

อ่านต่อ
งานแถลงข่าวโครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติ กระดูกสันหลัง แบบส่องกล้อง

งานแถลงข่าวโครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติ กระดูกสันหลัง แบบส่องกล้อง

อ่านต่อ
รายงานงบการเงินเดือน มกราคม 2566

 รายงานงบการเงินเดือน มกราคม 2566

อ่านต่อ
รายงานงบการเงินเดือน กันยายน 2565

รายงานงบการเงินเดือน กันยายน 2565

อ่านต่อ
องคมตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และ คณะตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

          วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และ คณะตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย และเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์บริการทางการแพทย์ทางไกล

อ่านต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะเข้าร่วมการตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ 2566

       วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะเข้าร่วมการตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ 2566

อ่านต่อ