ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

    นายแพทย์วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ พร้อมคณะ ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

อ่านต่อ
12 พฤษภาคม วันพยาบาลสากล

    วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล เพื่อรำลึกถึง มิสเฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพพยาบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ
ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์ การดูแลรักษาและป้องกันโรค covid-19

    นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 ได้มาตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์ การดูแลรักษาและป้องกันโรค covid-19 ของ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

 

 

 

อ่านต่อ
ฉีดวัคซีน​ Sinovac เข็มที่1​
อ่านต่อ
เปิดอาคาร “โฮงโฮมสุข” ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

นายแพทย์วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ประธานในพิธี ตัดริบบิ้นเปิดอาคาร “โฮงโฮมสุข” ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

อ่านต่อ
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดหนองคาย ประจำปี พ.ศ.2563

   นายแพทย์วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ มอบช่อดอกไม้ พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ แสดงความยินดีให้แก่ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดหนองคาย ประจำปี พ.ศ.2563

อ่านต่อ
คณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2564

   คณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2564 นอกสถานที่ เพื่อชี้แจงและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ประจำปีงบประมาณ 2564 

อ่านต่อ
ออกหน่อยบริจาคโลหิต

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ร่วมกับ คณะกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ออกหน่อยบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

อ่านต่อ
หลวงพ่อจันมี อนาลโย บริจาคกล้องส่องตรวจท่อไตและไตแบบโค้งงอ

 หลวงพ่อจันมี อนาลโย บริจาคกล้องส่องตรวจท่อไตและไตแบบโค้งงอ มูลค่ารวมทั้งหมด 1,165,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ 

อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงาน

   นายแพทย์วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ต้อนรับ รศ.ดร.ประจักร บัวผัน ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ทพ.ดร.สุวิทย์ อุดมพาณิช และคณะ ศึกษาดูงานภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

อ่านต่อ