ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ITA 67 ไตรมาส 1

ITA

อ่านต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และมอบนโยบาลกระทรวงสาธารสุขแก่บุคลากร

          นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และมอบนโยบาลกระทรวงสาธารสุขแก่บุคลากร

อ่านต่อ
Quick Win "มะเร็งครบวงจร"

Kick off การฉีดวัคซีน HPV รู้เท่าทัน ป้องกันได้ ตรวจพบไว ปลอดภัยจากมะเร็ง

อ่านต่อ
นายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยม และมอบนโยบาย

          วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยม และมอบนโยบาย 13 ประเด็นกระทรวงสาธารณสุข

อ่านต่อ
ต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยมและประเมินด้านการจัดการบริการสำหรับพระสงฆ์อาพาธที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย จากโรงพยาบาลสงฆ์

          วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ และนายแพทย์ฐาปนันท์ มหิศนันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยมและประเมินด้านการจัดการบริการสำหรับพระสงฆ์อาพาธที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย จากโรงพยาบาลสงฆ์

อ่านต่อ
ขอต้อนรับศัลยแพทย์คนใหม่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ นพ.อัษฎายุทธ นันทา กับเคสแรก Laparoscopic Sleeve Gastrectomy

          ขอต้อนรับศัลยแพทย์คนใหม่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ นพ.อัษฎายุทธ นันทา กับเคสแรก Laparoscopic Sleeve Gastrectomy 

อ่านต่อ
ออกติดตามเยี่ยม ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอลและครอบครัว
          แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้มอบหมายให้ทีม MCATT อ.ท่าบ่อ นำโดย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดและเจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านว่านออกติดตามเยี่ยม ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอลและครอบครัว
อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องใน "วันมหิดล"
            วันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริเวรพิธีศูนย์แพทย์ชุมชนท่าบ่อ 1
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดหนองคาย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องใน "วันมหิดล"
อ่านต่อ
ถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ วางพวงมาลา ถวายสักการะเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

           ถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ วางพวงมาลา ถวายสักการะเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

อ่านต่อ
รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม
           ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
ได้เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการทำงานของจังหวัดหนองคายที่มีคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่าย ทั้งกระบวนการหลักและสนับสนุน และมีความเชื่อมโยงทั้งในระดับนโยบายและความต้องการในระดับพื้นที่ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
อ่านต่อ