ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Smart Crown Prince Hospital

          วันที่ 19 - 20 มกราคม 2566 พญ.ฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Smart Crown Prince Hospital

อ่านต่อ
ทอดถวายผ้าป่าสามัคคีครบรอบวันก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ 44 ปี

          วันที่ 18 มกราคม 2566 ครบรอบวันก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ 44 ปี เมื่อเวลา 07.00 น. แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ, คณะแพทย์, พยาบาล, เจ้าหน้าที่, คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาท่าบ่อ, ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรและถวายภัตตราหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป ณ อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

อ่านต่อ
รับใบประกาศเกียรติคุณ เป็นบุคคลที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานกิจกรรมด้านคนพิการ ประจำปี2565

          วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 นายแพทย์ฐาปนันท์ มหิศนันท์ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ เป็นบุคคลที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานกิจกรรมด้านคนพิการ ประจำปี2565

อ่านต่อ
ลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงการให้บริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

          วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ประธานในพิธี ลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงการให้บริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

อ่านต่อ
นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย เรื่อง Mastery of Biliary stones

           วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม ISAN HALL โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย เรื่อง Mastery of Biliary stones โดยมี แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ กล่าวรายงาน

อ่านต่อ
การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขหนองคายโซนเหนือ ประจำปี 2565 "หนองคายโซนเหนือเกมส์"

          วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขหนองคายโซนเหนือ ประจำปี 2565 "หนองคายโซนเหนือเกมส์" โดยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 4 Cup ได้แก่ Cup ท่าบ่อ , Cup ศรีเชียงใหม่ , Cupโพธิ์ตาก, Cup สังคม

อ่านต่อ
Dr.Pham Cong Khanh จาก หัวหน้าศูนย์ส่องกล้อง ที่ University Medical Center HCMC ประเทศเวียดนาม มารับฝึกฝนการส่องกล้องคลื่นเสียง (Endoscopic Ultrasound) ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

           Dr.Pham Cong Khanh จาก หัวหน้าศูนย์ส่องกล้อง ที่ University Medical Center HCMC ประเทศเวียดนาม มารับฝึกฝนการส่องกล้องคลื่นเสียง (Endoscopic Ultrasound) ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

อ่านต่อ
ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

          โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อ่านต่อ
ร่วมประชุมวิชาการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช “คนบันดาลงาน ยุพราชบันดาลใจ” ครั้งที่ 24

         วันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2565 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ พร้อมด้วย คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาท่าบ่อ ร่วมประชุมวิชาการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช “คนบันดาลงาน ยุพราชบันดาลใจ” ครั้งที่ 24 ประจำปี2565 จังหวัดน่าน

อ่านต่อ