ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอต้อนรับศัลยแพทย์คนใหม่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ นพ.อัษฎายุทธ นันทา กับเคสแรก Laparoscopic Sleeve Gastrectomy

          ขอต้อนรับศัลยแพทย์คนใหม่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ นพ.อัษฎายุทธ นันทา กับเคสแรก Laparoscopic Sleeve Gastrectomy 

อ่านต่อ
ออกติดตามเยี่ยม ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอลและครอบครัว
          แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้มอบหมายให้ทีม MCATT อ.ท่าบ่อ นำโดย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดและเจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านว่านออกติดตามเยี่ยม ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอลและครอบครัว
อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องใน "วันมหิดล"
            วันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริเวรพิธีศูนย์แพทย์ชุมชนท่าบ่อ 1
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดหนองคาย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องใน "วันมหิดล"
อ่านต่อ
ถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ วางพวงมาลา ถวายสักการะเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

           ถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ วางพวงมาลา ถวายสักการะเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

อ่านต่อ
รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม
           ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
ได้เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการทำงานของจังหวัดหนองคายที่มีคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่าย ทั้งกระบวนการหลักและสนับสนุน และมีความเชื่อมโยงทั้งในระดับนโยบายและความต้องการในระดับพื้นที่ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
อ่านต่อ
รับรางวัล "คุณธรรมอวอร์ด" จากศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชนและกระทรวงวัฒนธรรม

แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้เข้ารับรางวัล "คุณธรรมอวอร์ด" จากศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชนและกระทรวงวัฒนธรรม

อ่านต่อ
งบการเงิน เดือน กันยายน 2566

งบการเงิน เดือน กันยายน 2566

อ่านต่อ
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ กันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ กันยายน 2566

อ่านต่อ
รายงานงบทอลอง GFMIS เดือน กันยายน 2566

รายงานงบทอลอง GFMIS เดือน กันยายน 2566

อ่านต่อ
ประกาศผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งใ้หดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ
อ่านต่อ