ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบการเงิน เดือน สิงหาคม 2566

รายงานงบการเงิน เดือน สิงหาคม 2566

อ่านต่อ
โครงการคักกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (mammogram )ในสตรีกลุ่มเสี่ยง และด้อยโอกาส 4 หน่วย 4 ภาค ทั่วประเทศ ในโอกาสเจริญพระชนมพรรรษา 70 พรรษา

           วันพุธที่30 สิงหาคม 2566 นายนวน โทบุตร นายอำเภอท่าบ่อเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคักกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (mammogram )ในสตรีกลุ่มเสี่ยง และด้อยโอกาส 4 หน่วย 4 ภาค ทั่วประเทศ ในโอกาสเจริญพระชนมพรรรษา 70 พรรษา

อ่านต่อ
“ต่อบ้านเติมสุข”

           ทางมูลนิธิจึงจัดโครงการ “ต่อบ้านเติมสุข” เพื่อปรับปรุง ต่อเติม หรือจัดหาอุปกรณ์ที่อยู่ให้เหมาะสมต่อผู้ป่วยสูงอายุติดบ้านติดเตียงและผู้พิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อ่านต่อ
"ออมขวัญ ปันสุข ปีที่9" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

          มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาท่าบ่อ และธนาคารออมสิน ร่วมจัดโครงการ "ออมขวัญ ปันสุข ปีที่9" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

อ่านต่อ
รับประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข คปสอ.ท่าบ่อ ครั้งที่2/2566
อ่านต่อ
ปั่นรวมใจ เทิดไท้องค์ราชา เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ทรงพระชนมายุ ๗๑ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

          วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 โครงการ ปั่นรวมใจ เทิดไท้องค์ราชา เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ทรงพระชนมายุ ๗๑ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านต่อ
โครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์และผู้นำศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา

          โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาท่าบ่อ เปิดโครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์และผู้นำศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา

 

 

 

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
อ่านต่อ
วมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ (PMQA) ประจำปี พ.ศ 2566

          แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ พร้อมด้วยนายแพทย์เฉลิมพล บุญมี ศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาล ได้เข้าร่วมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ (PMQA) ประจำปี พ.ศ 2566 ประเด็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ในหัวข้อเรื่อง "ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่องกล้องและผ่าตัดผ่านกล้องวิดีทัศน์"

อ่านต่อ
แอปพลิเคชัน “ThaiD”

"ThaiD" มีดีกว่าที่คิด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ThaiD” บนสมาร์ทโฟนของคุณทั้งระบบ Android และ iOS ได้แล้ว

อ่านต่อ