ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดอาคาร “โฮงโฮมสุข” ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

นายแพทย์วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ประธานในพิธี ตัดริบบิ้นเปิดอาคาร “โฮงโฮมสุข” ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

อ่านต่อ
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดหนองคาย ประจำปี พ.ศ.2563

   นายแพทย์วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ มอบช่อดอกไม้ พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ แสดงความยินดีให้แก่ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดหนองคาย ประจำปี พ.ศ.2563

อ่านต่อ
คณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2564

   คณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2564 นอกสถานที่ เพื่อชี้แจงและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ประจำปีงบประมาณ 2564 

อ่านต่อ
ออกหน่อยบริจาคโลหิต

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ร่วมกับ คณะกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ออกหน่อยบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

อ่านต่อ
หลวงพ่อจันมี อนาลโย บริจาคกล้องส่องตรวจท่อไตและไตแบบโค้งงอ

 หลวงพ่อจันมี อนาลโย บริจาคกล้องส่องตรวจท่อไตและไตแบบโค้งงอ มูลค่ารวมทั้งหมด 1,165,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ 

อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงาน

   นายแพทย์วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ต้อนรับ รศ.ดร.ประจักร บัวผัน ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ทพ.ดร.สุวิทย์ อุดมพาณิช และคณะ ศึกษาดูงานภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

อ่านต่อ
มอบเกียรติบัตร

   นายแพทย์วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ มอบเกียรติบัตร พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ ให้กับเจ้าหน้าที่

อ่านต่อ
ศึกษาดูงานที่​โรงพยาบาลราชพฤกษ์​ขอนแก่น

   นายแพทย์วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ พร้อมคณะ ศึกษาดูงานที่​โรงพยาบาลราชพฤกษ์​ขอนแก่น

อ่านต่อ
พยาบาลรักษ์ฟัน ทันตกรรมรักษ์โลก

   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ "พยาบาลรักษ์ฟัน ทันตกรรมรักษ์โลก" และวันล้างมือโลก

อ่านต่อ
TCPH RUN MINI-HALF MARATHON 2020

   นายนวน โทบุตร นายอำเภอท่าบ่อ ได้เป็นประธานในการจัดงานและแถลงข่าวกิจกรรม โครงการเดิน-วิ่ง TCPH RUN MINI-HALF MARATHON 2020 ครั้งที่ 2

อ่านต่อ