ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการผ่าตัดตาต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

          วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีโครงการผ่าตัดตาต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมี นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการผ่าตัดตาต้อกระจก โครงการผ่าตัดตาต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

อ่านต่อ
คลินิกผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (GYNE MIS CLINIC) ให้บริการโดย แพทย์หญิงสุกัญญา นรชาญ

         คลินิกผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (GYNE MIS CLINIC) ให้บริการโดย แพทย์หญิงสุกัญญา นรชาญ
(วุฒิบัตรสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ประกาศนียบัตรการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ) ผ่าตัดผ่านกล้อง: มดลูก เนื้องอกมดลูก ถุงน้ำหรือก้อนเนื้องอกรังไข่ ท่อนำไข่
ส่องกล้องโพรงมดลูกเพื่อตรวจและรักษา: เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ติ่งเนื้อ เนื้องอกในโพรงมดลูก

อ่านต่อ
แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรอภิปราย เรื่อง วิทยาศาสตร์การแพทย์ชาญฉลาด เพื่อสุขภาพที่ดีและเศรษฐกิจมั่งคั่ง ในหัวข้อเรื่อง "Smart Lab & X-ray"

         วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง Amber Room 1 ชั้น 5 โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรอภิปราย เรื่อง วิทยาศาสตร์การแพทย์ชาญฉลาด เพื่อสุขภาพที่ดีและเศรษฐกิจมั่งคั่ง ในหัวข้อเรื่อง "Smart Lab & X-ray"

อ่านต่อ
นพ. วรพจน์ วิจารณ์ หัวหน้า ศัลยกรรมกระดูก ( Ortho TCPH ) ได้รับโอกาสจากทาง World Federation of Spine Endoscopy ซึ่งเป็นสมาคมการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง ( ระดับโลก) ซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศไทย ร่วมเป็น หนึ่งใน faculty ใน งาน 4th World Congress on MIS & Endoscopic Spine Surgery
          นพ. วรพจน์ วิจารณ์ หัวหน้า ศัลยกรรมกระดูก ( Ortho TCPH ) ได้รับโอกาสจากทาง World Federation of Spine Endoscopy ซึ่งเป็นสมาคมการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง ( ระดับโลก) ซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศไทย ร่วมเป็น หนึ่งใน faculty ใน งาน 4th World Congress on MIS & Endoscopic Spine Surgery ซึ่งจัดขึ้นที่ เมือง Mumbai ประเทศอินเดีย
อ่านต่อ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาท่าบ่อ จัดงาน " ปั่นร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชา" ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

         โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาท่าบ่อ จัดงาน " ปั่นร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชา" ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

โดยจัดจำหน่ายเสื้อในราคา 200 บาท (รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 10 ชั้น )

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ โทร. 042 431 015 ต่อ 1277 หรือ 089 714 5981

อ่านต่อ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ขอเชิญร่วมบริจาคเตียงผู้ป่วย

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ขอเชิญร่วมบริจาคเตียงผู้ป่วย
"3ไกร์ รุ่น SK-C1"
จำนวน 15 เตียง เตียงละ 35,000 บาท

ติดต่อบริจาคได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาท่าบ่อ
โทร 042 431 015 ต่อ 1325 , 063 021 6064
หรือโอนผ่านบัญชี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ (รับบริจาค)
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าบ่อ เลขที่บัญชี 441 0 30291 4
*** ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า *** 

อ่านต่อ
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

          วันที่ 11 มิถุนายน 2566 เวลา 15.45 น. แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุม ISAN HALL โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

อ่านต่อ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อประชุมซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน “กรณีเกิดก๊าซแอมโมเนียรั่วไหลในโรงน้ำแข็ง” ประจำปีงบประมาณ 2566

          วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม อิสานฮอล์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อประชุมซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน “กรณีเกิดก๊าซแอมโมเนียรั่วไหลในโรงน้ำแข็ง” ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายแพทย์อิศรา ธรา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

อ่านต่อ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับคัดเลือกจัดแสดงผลงาน โรงพยาบาลคุณธรรม
         โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับคัดเลือกจัดแสดงผลงาน โรงพยาบาลคุณธรรม ในกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม และสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษาคม 2566
อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
อ่านต่อ