ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุกลุ่มชน ประจำปี 2566

          วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรท่าบ่อ , งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าบ่อ , กู้ภัยร่วมใจท่าบ่อ , กู้ภัยประจักษ์ , กู้ภัย อบต.บ้านว่าน และกู้ภัย อบต.หนองนาง ได้ร่วมซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุกลุ่มชน ประจำปี 2566 โดยมี นพ.เทอดทูล นิ่มพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานศูนย์บัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉินในโรงพยาบาล มีการจัดสถานการณ์จำลองอุบัติเหตุรถชนกัน 3 คัน

อ่านต่อ
พิธีประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลคุณธรรม

พิธีประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลคุณธรรม

อ่านต่อ
โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงเฉลิมพระเกียรติ"ในหลวงรัชกาลที่10"

โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงเฉลิมพระเกียรติ"ในหลวงรัชกาลที่10"

อ่านต่อ
เข้าร่วมรับเกียรติบัตรชื่นชม "พชอ.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 8 ประจำปี 2565"

          แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ นายสถิต พูลเพิ่ม สาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับเกียรติบัตรชื่นชม "พชอ.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 8 ประจำปี 2565"

อ่านต่อ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อรับประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธาณสุข คปสอ.ท่าบ่อ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566

         โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อรับประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธาณสุข คปสอ.ท่าบ่อ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566

อ่านต่อ
รับรางวัลผลงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plane) สาขาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ปีงบประมาณ 2566 และรางวัลผ่านการประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS)

           แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้เข้ารับรางวัลผลงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plane) สาขาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ปีงบประมาณ 2566 และรางวัลผ่านการประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS)

อ่านต่อ
ประกาศผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งใ้หดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ
อ่านต่อ