ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
คลินิกนอกเวลา เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อ่านต่อ
ตารางทันตแพทย์ตรวจรักษา (คลินิกนอกเวลาราชการ)

   คลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ

อ่านต่อ
ออมขวัญ ปันสุข

   มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาท่าบ่อ และธนาคารออมสิน ร่วมจัดโครงการ "ออมขวัญ ปันสุข"

อ่านต่อ
รับบริจาคโลหิต

   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ร่วมกับ คณะกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

อ่านต่อ
โครงการแพทย์ทางเลือกไทย – จีน

     โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ และ โครงการแพทย์ทางเลือกไทย – จีน ในเครือข่ายโรงพยาบาล

อ่านต่อ
จิตอาสาร่วมใจป้องกันภัย COVID – 19

     ด้วยมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช มีความตระหนักและมีเจตนาแน่วแน่ จะสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในการเผชิญกับการระบาดของเชื้อ COVID – 19 จึงได้มีการจัดโครงการ “จิตอาสาร่วมใจป้องกันภัย COVID – 19”

อ่านต่อ
โครงการร่วมทำลายยุงลายให้สิ้นลาย

     ศูนย์แพทย์ชุมชนท่าบ่อ 1 ร่วมกับ คณะอสม. 5 ทหารเสือ ออกสำรวจลูกน้ำยุงลายในโรงพยาบาล และบริเวณบ้านพัก ในโครงการร่วมทำลายยุงลายให้สิ้นลาย

อ่านต่อ
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

ศูนย์ EOC (ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน) ท่าบ่อ ออกตรวจคัดกรองประชาชนที่โดยสารรถทัวร์มาจากกรุงเทพฯ - ปริมณฑล เพื่อป้องกัน และติดตาม ผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงที่ไวรัส COVID-19 กำลังระบาด โดยตรวจรถทุกคัน ประชาชนทุกท่านที่เดินทางเข้ามาในอำเภอท่าบ่อ

อ่านต่อ
ให้คำแนะนำ

ทีม​ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ​โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ออกให้คำแนะนำการแพร่ระบาดและการป้องกันการติดเชื้อไวรัส covid-19

อ่านต่อ
รับบริจาคโลหิต

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อนำทีมโดยนายแพทย์เทอดทูล นิ่มพงษ์ศักดิ์ ร่วมกับ คณะกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าบ่อ ออกหน่วยบริจาคโลหิต

อ่านต่อ