ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
องคมนตรี ตรวจเยี่ยม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพรยุพราชและคณะ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช, ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานมูลนิธิฯและคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

อ่านต่อ
ขอบคุณรายการเรื่องเล่าเช้านี้

  เรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค มอบเครื่อง NST (Nonstress Test) เครื่องตรวจสุขภาพของทารกในครรภ์ 

อ่านต่อ
ให้ความรู้ COVID 19

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อออกให้ความรู้เกี่ยวกับ Covid-19 และสาธิตวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง

อ่านต่อ
รับบริจาคโลหิต

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ร่วมกับ คณะกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

อ่านต่อ
CPR @ โรงเรียนท่าบ่อ

ทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้ทำการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้กับนักเรียนโรงเรียนท่าบ่อ

อ่านต่อ
ประเมินสถานที่ฝึกงานนักศึกษาพยาบาล

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

อ่านต่อ
ซักซ้อมพร้อมรับ “ไวรัสโคโรน่า”

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ..เจษฎากรณ์ จันทะคาม อายุรแพทย์ หัวหน้าทีมป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลและคณะ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Novel Coronavirus 2019)

อ่านต่อ
เตรียมความพร้อม

..เจษฎากรณ์ จันทะคาม อายุรแพทย์ และทีมป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ร่วมประชุม้อมแผนรับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า

อ่านต่อ
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ

นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มตรวจสอบ ขึ้นตรงคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

อ่านต่อ
บันทึกข้อตกลง

นพ.วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

อ่านต่อ