ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมวิชาการนานาชาติ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ นำทีมโดยท่านผู้อำนวยการ นพ.วัฒนา พารีศรี เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 
2nd ASEAN Cholangiocarcinoma Conference (ACCA 2019) ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

อ่านต่อ
โล่ประกาศเกียรติคุณ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบโล่ประกาศเกียรติคุณการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ 

อ่านต่อ
ยุพราชสัญจร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ และสำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาท่าบ่อ เข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ครั้งที่ 22 ที่ จังหวัดราชบุรี

อ่านต่อ
โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ

นายรณชัย จิตวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย นำโดย นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยนายแพทย์วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่อำเภอท่าบ่อ,  และอำเภอโพธิ์ตาก โครงการนี้จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

อ่านต่อ
พยาบาลรักษ์ฟัน ทันตกรรมรักษ์โลก

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ "พยาบาลรักษ์ฟัน ทันตกรรมรักษ์โลก" โดยมีนายแพทย์วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านต่อ
พิธีวางพวงมาลา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านต่อ
ประชุมวิชาการการผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยกล้อง
อ่านต่อ
พี่เยี่ยมน้อง

นายแพทย์เทอดทูล นิ่มพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ,หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลหนองคายและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ประชุมวิชาการโครงการ "พี่เยี่ยมน้อง" ประจำปีงบประมาณ2562

อ่านต่อ
รับบริจาคโลหิต

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ร่วมกับ คณะกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาง ออกหน่วยบริจาคโลหิต ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง 

อ่านต่อ
MOU

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เพิ่มเติม) ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

อ่านต่อ