รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รายวัน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ภาคความสามารถฯ และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)ตำแหน่ง...

พยาบาลวิชาชีพ นักรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และพนักงานบริการ

 

https://drive.google.com/file/d/1iCu78_OREkkNM_O8kO1Blu5jmA-WeSZV/view?usp=sharing

อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  ตำแหน่ง พนักงานบริการ 

https://drive.google.com/file/d/1QPRE4eWToTQYUAy_TSoAy_wvUlUK6T9t/view?usp=share_link

อ่านต่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือก (รายวัน)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กลิงค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/file/d/1trO_ezgDaRk-tdUsr_yjmFKz9fW9aWFY/view?usp=share_link

อ่านต่อ
รับสมัครงาน (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา

ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา

 

คลิ๊กลิงค์ด้านล่างเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

https://drive.google.com/file/d/10Ya03LQWt9KAljDL_hQcj6RHJQnrauBi/view?usp=share_link

อ่านต่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือก (พนักงานราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
รายละเอียดคลิ๊กลิงค์ด้านล่าง 

https://drive.google.com/file/d/1A8V-uy1w_l9f8lbpLLuonpHBjduWQY4N/view?usp=share_link

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ 2 (พนักงานราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

https://drive.google.com/file/d/1qrn54zewrmxZJ8f-OZbkkzokL8IuSu9U/view?usp=share_link

อ่านต่อ
รับสมัครงาน (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน)

ระกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา

 

คลิ๊กลิ้งค์ด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

https://drive.google.com/file/d/1l8qSYb6xUh9ieQxDHURDYOrx1cA0Ajv0/view?usp=share_link

อ่านต่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือก(พกส)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา

 

https://drive.google.com/file/d/1QA5wmGzj498Tdk1bIoPPbQ18LUvUXyJc/view?usp=share_link

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ 1 (พนักงานราชการ)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

 

https://drive.google.com/file/d/17i3Xre3oBfoPvcdquHVhSItjk5Qnct9K/view?usp=share_link

อ่านต่อ
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก(ข้าราชการ)

ประกาศจังหวัดหนองคาย 
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

 

https://drive.google.com/file/d/1v64Fvy4OHdlP8YxuQhce7ZMz6cxk21wO/view?usp=share_link

อ่านต่อ