อนุรักษ์พลังงาน
อนุรักษ์พลังงาน
รับรางวัล Thailand Energy Awards 2020 and 2021

     แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้เข้าร่วมรับรางวัล Thailand Energy Awards 2020 and 2021

อ่านต่อ
vol 32 04-2564
อ่านต่อ
vol 31 09-03-2564
อ่านต่อ
TCPH Save Energy

   คณะทำงานประชาสัมพันธ์อนุรักษ์พลังงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ลงพื้นที่รณรงค์โครงการอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงาน

อ่านต่อ
TCPH Save Energy

   คณะทำงานประชาสัมพันธ์อนุรักษ์พลังงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ลงพื้นที่รณรงค์การอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงาน

อ่านต่อ
TCPH Save Energy

คณะทำงานประชาสัมพันธ์อนุรักษ์พลังงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้รับเกียรติจาก พญ.สุวลัย  จันทร์ภิวัฒน์  ร่วมลงพื้นที่รณรงค์การอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงานภายในโรงพยาบาล

อ่านต่อ
TCPH Save Energy

คณะทำงานประชาสัมพันธ์อนุรักษ์พลังงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ลงพื้นที่รณรงค์การอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงาน 

อ่านต่อ
vol 29 05-11-2562-01
อ่านต่อ
TCPH Save Energy

คณะทำงานประชาสัมพันธ์อนุรักษ์พลังงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ลงพื้นที่รณรงค์การอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงาน 

อ่านต่อ
vol 28 09-10-2562-01
อ่านต่อ