อนุรักษ์พลังงาน
อนุรักษ์พลังงาน
รพ.เลย ศึกษาดูงานการอนุรักษ์พลังงาน

โรงพยาบาลเลยเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

อ่านต่อ
TCPH Save Energy

คณะทำงานประชาสัมพันธ์อนุรักษ์พลังงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อนำทีมโดยแพทย์หญิงสุวลัย จันทร์ภิวัฒน์ ร่วมกันลงพื้นที่รณรงค์การอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงาน

อ่านต่อ
TCPH Save Energy

คณะทำงานประชาสัมพันธ์อนุรักษ์พลังงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ร่วมกันลงพื้นที่รณรงค์การอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงาน

อ่านต่อ
อนุรักษ์พลังงาน

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อและเครือข่ายอย่างยั่งยืนณ โรงพยาบาลรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

อ่านต่อ
vol 19 15-01-2562
อ่านต่อ
vol 18 15-12-2561
อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม ปี 2561 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561  ออกกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานแก่นักเรียนโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม  อ.โพธิ์ตาก  จ.หนองคาย  พร้อมสาธิตการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพัดลม  ร่วมตอบปัญหาชิงรางวัล

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม ปี 2561 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ออกหน่วยให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานแก่เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และประชาชนที่มารับบริการ

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม ปี 2561 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เข้าเยี่ยมชมและประสานงานโครงการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมโครงการ ที่สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย, ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 จังหวัดหนองคายของสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี, ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

อ่านต่อ
รวมใจภักดิ์ รักษ์พลังงาน สืบสานปณิธานความดี ครั้งที่ 11

วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “รวมใจภักดิ์ รักษ์พลังงาน สืบสานปณิธานความดี ครั้งที่ 11” ณ. โรงแรม รอยัล นาคารา จังหวัดหนองคาย โดยได้รับเกียรติจากนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านต่อ