รายนามผู้บริจาค
การบริจาคเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
 
บริจาคเป็นเงินสดสามารถบริจาคได้ 2 ช่องทาง คือ
  1. บริจาคเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขา ท่าบ่อ มี 2 วัตถุประสงค์ คือ บริจาคเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ และ บริจาคเพื่อทำโลงศพ ซึ่งใบเสร็จบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามยอดเงินที่บริจาค
  2. บริจาคเข้าบัญชีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ซึ่งจะมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้บริหารของโรงพยาบาล และตัวแทนภาคประชาชน ร่วมประชุมเพื่อกำหนดการนำเงินไปใช้ในกิจการของโรงพยาบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย  ใบเสร็จบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของยอดเงินที่บริจาค
หากต้องการใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะต้องแจ้งเลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขผู้เสียภาษีของบริษัท , ห้างร้าน ที่ต้องการ เนื่องจากทางโรงพยาบาลจะต้องส่งข้อมูลเข้ากรมสรรพากรด้วย
 
 
รายนามผู้บริจาคเดือน กันยายน 2564
 

รายนามผู้บริจาค

จำนวนเงิน

 

คุณอชิตพล น้อยยะ

1,500

 

คุณอนัญญา สุวรรณรินทร์

200

 

คุณจอม สงฆัง

500

 

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

200,000

 

คุณสมจิต นากุล

1,000

 

คุณสุวิภา ไทยใหญ่ 300

 

คุณกันหา บุญรักษา

2,500

 

คุณนิภา ใกล้ฝน

500

 

นายธวัชชัย หัสนาม

1,000  

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

200,000  

คุณเทวี ส่งเชื้อ และคุณเฉลิมชัย กรุณานำ

20,000  

คุณสุนทร พรมกลาง

500