ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ
 
 

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เข้าร่วมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อได้นำเสนอนวัตกรรม ถุงเก็บน้ำดี จิ๋วแต่แจ๋ว ที่ตัวถุงนวัตกรรมสามารถทำให้ปราศจากเชื้อใช้ในการผ่าตัดได้ และสามารถลดต้นทุนการผ่าตัดของโรงพยาบาลที่เกิดจากความจำเป็นต้องใช้ถุงเก็บนิ่วจากราคาที่สูง ลดเหลือ 50 บาทต่อชิ้น ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย