ผ้าป่าสามัคคี

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาท่าบ่อ ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุน กองทุนสงฆ์อาพาสและผู้ป่วยยากไร้ โดยมีพระกิตติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย (ธ) วัดอรัญวาสี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ คุณบุญสนอง ศิริชนะ ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาท่าบ่อ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีการร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมียอดจำนวน 2,007,183 บาท นอกจากนี้ยังมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดตั้งโรงทานแจกจ่ายให้กับประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่ร่วมทำบุญ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ