ขอบคุณรายการเรื่องเล่าเช้านี้

   เรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค มอบเครื่อง NST (Nonstress Test) เครื่องตรวจสุขภาพของทารกในครรภ์ เพื่อประเมินเสียงหัวใจทารกในครรภ์ และการหดรัดตัวของมดลูก โดยมี นายแพทย์วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อเป็นผู้รับมอบ