องคมนตรี ตรวจเยี่ยม

   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพรยุพราชและคณะ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช, ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานมูลนิธิฯและคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม ISAN HALL อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ โดยมีนายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, นายแพทย์วิศนุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย, นายวรจักร พรหมบุญ รองประธานกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาท่าบ่อ, นายแพทย์วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ, นายชาญชัย ชัยสว่าง สาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ, นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย, หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดหนองคาย และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับ การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแผนพัฒนาของโรงพยาบาลและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาท่าบ่อ พร้อมมอบถุงของขวัญพระราชทานแก่ผู้ป่วยที่อาคารหลวงพ่อจันมี อนาลโย เยี่ยมชมโรงพยาบาล และช่วงบ่ายเดินทางเยี่ยมกิจกรรมที่ชุมชนหกแยกร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย พร้อมมอบถุงของขวัญพระราชทาน