กิจกรรมการให้บริการฉีดวัตซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม (COVILO Sinopharm)
     
    วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 นายนวน โทบุตร นายอำเภอท่าบ่อพร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ วรรณวิเชษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ คณะกิ่งกาชาดท่าบ่อ และคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาท่าบ่อ ได้ร่วมกิจกรรมการให้บริการฉีดวัตซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม (COVILO Sinopharm) ที่ได้รับการจัดสรรมาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ผ่านทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อได้รับมาเป็นจำนวน 600 โดส (300 ราย) สำหรับฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ดังนี้
1. ผู้พิการ
2. ผู้ด้อยโอกาส
3. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยติดเตียง/กลุ่มโรคเรื้อรัง
4.พระ/นักบวช
5. ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน
โดยได้กำหนดให้ดำเนินการฉีดวันแรกพร้อมกันทั้งจังหวัดหนองคาย ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจึงได้จัดให้บริการฉีดวัคซีนดังกล่าวแก่กลุ่มเป้าหมายเขตตำบลท่าบ่อ 30 ราย และตำบลโพนสา 30 ราย ณ ศูนย์แพทย์ชุมชนท่าบ่อ1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ริมโขง เริ่มฉีดเวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาท่าบ่อ กิ่งกาชาดท่าบ่อได้ออกร่วมให้บริการและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่มารับการฉีดวัคซีนพระราชทานนี้ทุกคน ส่วนในตำบลอื่นๆที่เหลือจะได้ดำเนินการฉีดวัคซีนเป็นลำดับต่อๆไป
      ทั้งนี้กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท สมทบทุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาท่าบ่อ มอบ ข้าวกล่อง เครื่องดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในการฉีดวัคซีนในครั้ง
ทางโรงพยาบาลขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ขอบคุณค่ะ