แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
 
 
   วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำอำเภอท่าบ่อ โดยการเข้าสักการะหลวงพ่อองค์ตื้อ ณ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
- สักการะพระพุทธทศพลญาณประทานพรพระประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
- ไหว้ศาลพระพรหมในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
หลังจากนั้นคณะหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ร่วมต้อนรับท่านผู้อำนวยการ และคณะจากโรงพยาบาลหนองคาย

        ซึ่งมี นายแพทย์พิสิฐ อินทรวงษ์โชติ รองผู้อำนวยการอาวุโส โรงพยาบาลหนองคาย คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมแสดงความยินดีกับแพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ โดยมี นายแพทย์เทอดทูล นิ่มพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อกล่าวต้อนรับ และ แนะนำโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมอิสานฮอล์ ( ISAN HALL )โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย