ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ให้แก่เด็กนักเรียนที่มีอายุ 12 – 18 ปี

     

 

       วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2564 ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ให้แก่เด็กนักเรียนที่มีอายุ 12 – 18 ปี ในเขตอำเภอท่าบ่อ จำนวน 683 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ เป็นวันแรก ซึ่งบรรยากาศในการฉีดวัคซีนในช่วงเช้าเป็นไปอย่างคึกคัก

 

 

 

      

       

      และในช่วงบ่ายของวันนี้ เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 (เข็มที่1) ให้กับกลุ่มประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอท่าบ่อ จำนวน 500 ท่าน สูตรการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 Sinovac เข็มที่ 2 Astrazeneca ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านมาฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 กันนะคะ