แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ รับมอบของบริจาค

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ท่านสส. เอกธนัช อินทร์รอด มอบ

-ชุด PPE จำนวน 500 ชุด

-กล่องพลังใจ  Krungthai Care Box (Home Isolation Kit) จำนวน 72กล่อง

      ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ โดยแพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลขออนุโมทนาบุญ และขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งในการร่วมบริจาคในครั้งนี้ ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไป ขอบคุณค่ะ