ประชุมวิชาการ 3rd MIS - Endoscopic Spinal Surgery TCPH Winter Camp with Joinmax “ Special Regional Northeastern Endoscopic Spine Surgery Update “
     วันที่ 9 พ.ย 2564
บรรยากาศ Sectionแรกของการประชุมวิชาการ
3rd MIS - Endoscopic Spinal Surgery TCPH Winter Camp with Joinmax
“ Special Regional Northeastern Endoscopic Spine Surgery Update “
ขอกราบขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ พญ.ฤดีมน สกุลคู ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้
 
 
 
 
 
ช่วงบ่าย Live surgery : OLIF
นำทีมโดย
-นพ.ภานุนันท์ ศศิประภา รพศ.อุดรธานี
-นพ.ธิปไตย ชัยชมภู รพร.ท่าบ่อ
-พว.ณัฐวุฒิ มะปะเมจาก รพศ.อุดรธานี
สาธิตพร้อมทั้งให้คำแนะนำเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการผ่าตัด OLIF อันจะเป็นประโยชน์ที่จะนำมาพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อและเป็นประโยนช์กับผู้ป่วยที่มารับการรักษา รพร.ท่าบ่อต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ภานุนันท์ ที่ให้เกียรติมาช่วยเป็นทั้งวิทยากรในช่วงเช้าและบ่าย
 
 
 
 
 
ช่วงบ่าย Live Surgery : PELD C-Spine
(การผ่าตัดกระดูกคอด้วยกล้อง)
นำทีมโดย
นพ.วรพจน์ วิจารณ์ และทีมงาน รพร.ท่าบ่อ
 
 
 
 
ขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่เป็นเกียรติมาถ่ายทอดความความรู้ นำเสนอข้อมูลต่างๆ
ขอขอบพระคุณพี่ๆน้องๆชาวรพร.ท่าบ่อที่เข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้