องคมนตรี ประธานพิธีเปิดบริการฟรีไวไฟความเร็วสูง และตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

           วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมด้วยคณะกรรมการ เป็นประธานพิธีเปิดบริการฟรีไวไฟความเร็วสูง และตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาท่าบ่อ โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นายแพทย์ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย , แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ และคณะเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาท่าบ่อ รวมทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ร่วมในพิธีเปิดนี้

          โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อได้รับคัดเลือกให้ร่วมโครงการพัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาลของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์ที่ทันสมัย ด้วยการติดตั้งระบบบริการฟรีไวไฟความเร็วสูงในรูปแบบ IBUSS PRIVILEGE WIFI ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นที ไอบัสส์ จำกัด เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยติดเชื้อ บุคลากรและประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล ให้มีโอกาสเข้าถึงระบบได้อย่างทั่วถึง รวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกด้วย

          ในการนี้ นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายเรื่องบริการสุขภาพ ในยุค “New Normal” โดย แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ต่อด้วยการกล่าวแสดงความยินดี และเปิดบริการฟรีไวไฟความเร็วสูง และกดปุ่มเปิดวิดีโอฟรีไวไฟ หลังจากถ่ายภาพที่ระลึกแล้วได้ไปเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติการเปิดบริการฟรีไวไฟที่ให้บริการ และทดลองการใช้งาน ณ ชั้นที่ 1 อาคารหลวงพ่อจันมี อนาลโย แล้วเดินทางต่อไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์แพทย์ชุมชน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ 1 ริมโขง เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติการ บริการฟรีไวไฟ การพัฒนางานพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ จากนั้นออกเดินทางไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เพื่อทำพิธีมอบเข็มทองเครื่องหมายมูลนิธิ ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ร่วมกับรับฟังรายงานสถานการณ์โควิด – 19 ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง ต่อด้วยเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติการ พื้นที่ให้บริการฟรีไวไฟ และมอบถุงพระราชทานให้กับผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุงใน