กลุ่มบริษัทในเครือ นำวิวัฒน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริจาค เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยไฮโดเจน เพอร์ออกไซด์

          กลุ่มบริษัทในเครือ นำวิวัฒน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริจาค เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยไฮโดเจน เพอร์ออกไซด์ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 2,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ โดยมี แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาล ขออนุโมทนาผลบุญและขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งในการร่วมบริจาคในครั้งนี้ ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไป ขอบคุณค่ะ