ลูกหลาน องคาย มายวัน บริจาคเงินสมทบทุน สร้างห้องพิเศษ

     ลูกหลาน องคาย มายวัน บริจาคเงินสมทบทุน สร้างห้องพิเศษตึก 10 ชั้น จำนวน 800,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ โดยมี นายแพทย์อภิชัย ทองดอนบม ศัลยแพทย์ยูโรวิทยา เป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลขออนุโมทนาผลบุญและขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งในการร่วมบริจาคในครั้งนี้ ขอให้ท่านมีแต่ความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไป ขอบคุณค่ะ