รับรางวัล “SMART LAB & X-RAY AWARD” ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ประจำปีงบประมาณ 2565

        พญ.ฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ พร้อมด้วย นายสุรเชษฐ์ กิ่งสีดา หัวหน้าฝ่ายกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และนางพรภิมล ปัดสาแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา เข้ารับรางวัล “SMART LAB & X-RAY AWARD” ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี