นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

          31 ตุลาคม 2565 นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย โดยมี แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลให้การต้อนรับในครั้งนี้