ร่วมประชุมวิชาการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช “คนบันดาลงาน ยุพราชบันดาลใจ” ครั้งที่ 24

           วันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2565 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ พร้อมด้วย คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาท่าบ่อ ร่วมประชุมวิชาการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช “คนบันดาลงาน ยุพราชบันดาลใจ” ครั้งที่ 24 ประจำปี2565 จังหวัดน่าน