ข้อเข่าเสื่อม...รักษาได้ไม่ยาก
 
โรคข้อเข่าเสื่อม
 

เกิดจากการที่กระดูกอ่อนซึ่งทำหน้าที่ปกป้องและดูดซับแรงกระแทกภายในข้อเข่ามีการสึกหรอ และเสื่อมสภาพ เมื่อเคลื่อนไหวเข่าจะมีการเสียดสี ทำให้เกิดการอักเสบและปวด พบมากในหญิงมากกว่าชาย โดยเฉพาะวัยหมดประจำเดือน

 

สาเหตุ

 • โครงสร้างขาหรือดข่าผิดรูป
 • น้ำหนักเกินมาตรฐาน
 • ใช้ข้อเข่าหักโหม หรือ งอเข่ามากเกินไป เช่น การคุกเข่า, การนั่งยองๆ, การนั่งขัดสมาธิ
 • โรคไขข้ออักเสบ เช่น รูมาตอยด์, เก้าท์
 • เคยได้รับการบาดเจ็บที่ข้อเข่า

อาการ

 • รู้สึกข้อเข่าฝืด เป็นมากในช่างตื่นนอน
 • ปวดมากเวลางอเข่า หรือ พับเข่า
 • มีเสียงก็อปแก๊ปในข้อเข่า จากภาวะเข่าหลวมทำให้ผิวข้อกระดูกเสียดสีกัน
 • อาจมีเข่าบวม จากน้ำเลี้ยงเข่าที่เพิ่มขึ้นจากการพยายามซ่อมเนื้อเยื่อที่เลี้ยงเข่า
 • มีอาการเข่าอ่อน ไม่มีแรง เวลาขึ้นบันได

การรักษา

 1. แบบไม่ผ่าตัด ใช้ในรายที่ยังเป็นไม่มาก หรือมีข้อห้ามในการผ่าตัด เช่น มีโรคประจำตัวบางอย่าง หรือ ยังไม่พร้อมผ่าตัด  มีวิธีปฏิบัติดังนี้
  • ลดน้ำหนัก เพื่อลดแรงกดในข้อเข่า

  • ปรับพฤติกรรมการใช้เข่าไม่ให้เกิดแรงกด หรือเสียดสีในข้อเข่า เช่น การนั่งพับเพียบ, นั่งสมาธิ, นั่งยองๆ, คุกเข่า, ขึ้นลงบันได

  • ฝึกความแข็งแรงของกล้าเนื้อต้นขา

  • รับประทานยาแก้ปวดตามอาการ

 2. แบบผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า มีทั้งแบบเปลี่ยนด้านเดี่ยว หรือทั้งข้อ ซึ่งแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ จะเป็นผู้พิจารณา จากสภาพความเสียหายของข้อเข่าผู้ป่วย

 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ มีศัลยแพทย์ ออร์โธปิดิกส์ที่เชี่ยวชาญด้านผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า คิวผ่าตัดไม่นาน เนื่องจากแพทย์มีความเชี่ยวชาญ สอบถามรายละเอียดการตรวจ และนัดผ่าตัดได้ที่ คลินิกศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โทร 0 4243 1015 ต่อ 1295