12 พฤษภาคม วันพยาบาลสากล

   วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล เพื่อรำลึกถึง มิสเฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพพยาบาล

   โดยมีนายแพทย์วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่พยาบาลต้นแบบ และบุคลการต้นแบบ ภายในโรงพยาบาล