ถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ วางพวงมาลา ถวายสักการะเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

            วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566 ณ บริเวณโถงชั้น1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ วางพวงมาลา ถวายสักการะเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก