กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องใน "วันมหิดล"
            วันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริเวรพิธีศูนย์แพทย์ชุมชนท่าบ่อ 1
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดหนองคาย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องใน "วันมหิดล"
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลเดชวิกรม พระบรมราชชนก 24 กันยายน 2566 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยแพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ และคณะเข้าร่วมงาน
กิจกรรมในงานประกอบด้วย การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตลิ่งริมแม่น้ำโขงและศูนย์แพทย์ชุมชนท่าบ่อ 1 กิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี2566 เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานฯ และวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) กิจกรรมตามโครงการพระราชดำริสร้างความมั่นคงทางอาหาร "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง"