ออกติดตามเยี่ยม ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอลและครอบครัว
           เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ได้มอบหมายให้ทีม MCATT อ.ท่าบ่อ นำโดย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดและเจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านว่าน  ออกติดตามเยี่ยม ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอลและครอบครัว ณ ต. บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 1 ครอบครัว มีผู้กลับจากอิสราเอล 1 ราย และสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด 7 ราย จากคัดกรองและประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น พบว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบ มีระดับความเครียดเล็กน้อย ได้ให้คำแนะนำวิธีการ จัดการความเครียด ถ้ามีอาการผิดปกติให้ประสานที่เจ้าหน้าที่ รพ.สต.หรือ เจ้าหน้าที่ รพร.ท่าบ่อ ข้อมูลจากวันที่ 15-18 ต.ค.66 ที่ผ่านมา มีแรงงานไทยกลับจากอิสราเอลในพื้นที่ตำบลท่าบ่อทั้งหมด 6 ราย ซึ่งแต่ละรายได้รับการประเมินสุขภาพจิตโดย ทีม MCATT ในพื้นที่ พบว่าทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ปกติ