ขอต้อนรับศัลยแพทย์คนใหม่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ นพ.อัษฎายุทธ นันทา กับเคสแรก Laparoscopic Sleeve Gastrectomy
             ขอต้อนรับศัลยแพทย์คนใหม่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ นพ.อัษฎายุทธ นันทา กับเคสแรก Laparoscopic Sleeve Gastrectomy คุณหมอไฟแรงที่เริ่มผ่าตัดตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำงาน
Laparoscopic Sleeve Gastrectomy คือการผ่าตัดลดขนาดของกระเพาะอาหารเพื่อลดน้ำหนักถือเป็นทางเลือกในการลดน้ำหนักที่ได้รับการยอมรับว่ามีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และช่วยให้ลดน้ำหนักได้อย่างยั่งยืน ทั้งยังลดภาวะแทรกซ้อนของโรคอ้วนได้อีกด้วย