นายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยม และมอบนโยบาย

           วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยม และมอบนโยบาย 13 ประเด็นกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุม Isan Hall โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ในการนี้แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ นายสถิต พูลเพิ่ม สาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คปสอ.ท่าบ่อให้การต้อนรับ